DM font

HOOLOOVOO traži Delivery menadžere. Imamo dve otvorene pozicije. Tražimo osobu s najmanje 5 godina relevantnog iskustva. Tehnički background je strava strava, ali nije neophodan. Naš Delivery tim trenutno broji četvoro.

Oglas koji čitaš zapravo je samo prepakovan blog koji smo napisali pre nekog vremena i sad nismo hteli da ga skratimo, jer dosta dobro opisuje ulogu Delivery Managera u HLV.

U stvari smo dodali stvari. Dodali smo delove koji bi trebalo da ti pokažu širu sliku – deo koji se tiče rasta HOOLOOVOO-a, deo koji se tiče rada ovde, deo o Programu benefita i slično. Tekst jeste poveliki, oglas verovatno ne izgleda kao drugi oglasi i ne prati previše formu oglasa na kakve smo navikli, ali znamo kome se obraćamo i zašto i znamo da je važno da informacija bude kompletna koliko god je moguće. Da bude bar validna osnova za dodatna pitanja.

DM Mob

HOOLOOVOO traži Delivery menadžera. Imamo dve otvorene pozicije. Tražimo osobu s najmanje 5 godina relevantnog iskustva. Tehnički background je strava strava, ali nije neophodan. Naš Delivery tim trenutno broji četvoro.

Oglas koji čitaš zapravo je samo prepakovan blog koji smo napisali pre nekog vremena i sad nismo hteli da ga skratimo, jer dosta dobro opisuje ulogu Delivery Managera u HLV.

U stvari smo dodali stvari. Dodali smo delove koji bi trebalo da ti pokažu širu sliku – deo koji se tiče rasta HOOLOOVOO-a, deo koji se tiče rada ovde, deo o Programu benefita i slično. Tekst jeste poveliki, oglas verovatno ne izgleda kao drugi oglasi i ne prati previše formu oglasa na kakve smo navikli, ali znamo kome se obraćamo i zašto i znamo da je važno da informacija bude što kompletnija. Da bude bar validna osnova za dodatna pitanja.

HOOLOOVOO RASTE!

U dve godine iza nas, HOOLOOVOO je porastao više nego dvostruko. Sve ovo što HLV jeste i ceo model poslovanja i cela stabilnost kojom se hvalimo, sve to je bilo na testu nakon što je Covid-19 počeo i taj test smo prošli bolje nego što smo mogli da zamislimo (link). Uglavnom zahvaljujući kvalitetu isporuke, i tu su naši programeri postavili lestvicu dosta visoko.

Nastavljamo da rastemo i rast nosi neke momente o kojima dosta razmišljamo – kako da HOOLOOVOO ostane HOOLOOVOO?

Jedan od naših stubova su vrhunski rezultati. Želimo da timovi konstantno isporučuju visok nivo kvaliteta i da konstantno unapređuju delivery.

Delivery menadžeri su tu da to obezbede, poštujući u punoj meri autonomiju timova. Autonomija timova je posebno važna tema, o tome ćemo za minut.

HOOLOOVOO RASTE!

U dve godine iza nas, HOOLOOVOO je porastao više nego dvostruko. Sve ovo što HLV jeste i ceo model poslovanja i cela stabilnost kojom se hvalimo, sve to je bilo na testu nakon što je Covid-19 počeo i taj test smo prošli bolje nego što smo mogli da zamislimo (link). Uglavnom zahvaljujući kvalitetu isporuke, i tu su naši programeri postavili lestvicu dosta visoko.

Nastavljamo da rastemo i rast nosi neke momente o kojima dosta razmišljamo – kako da HOOLOOVOO ostane HOOLOOVOO?

Jedan od naših stubova su vrhunski rezultati. Želimo da timovi konstantno isporučuju visok nivo kvaliteta i da konstantno unapređuju delivery.

Delivery menadžeri su tu da to obezbede, poštujući u punoj meri autonomiju timova. Autonomija timova je posebno važna tema, o tome ćemo za minut.

DELIVERY MANAGER

DM je odgovoran za to da isporuka naših timova bude vrhunskog nivoa kvaliteta kako iz ugla korisnika, tako i iz ugla klijenata. On je odgovoran za procese u timu, efikasnost i motivaciju i pomaže timovima da otklone sve prepreke na tekućim projektima i unaprede način rada.

Delivery Manager ne nameće timovima rešenja, on je coach, mentor i facilitator. Tu je da pomogne AL, PO i timu na tekućim projektima kada pomoć zatreba. HOOLOOVOO je baziran na konceptu autonomnih timova gde je uloga HLV-a da osnaži timove i pomogne im da postignu svoj pun potencijal. DM je tu da pomogne timu da se razvija. HR drugarica je tu da pomogne razvoj i zadovoljstvo pojedinaca.

DM je takođe veza između klijenta i timova. Delivery mora da bude usklađen s potrebama klijenta. On je tu da otvori diskusije sa timom o mogućim unapređenjima i da pomogne timu da željena unapređenja ostvari. Unapređenja mogu biti procesna, arhitekturna, komunikaciona, unapređenja znanja i usvajanje novih tehnologija, u domenu inicijativa i promena kod klijenta i unapređenja saradnje sa klijentom i slično.

Matori Bass

DeliveryManager Delivery

ISPORUKA

HLOVO je sada aplikacija. Neko se zezao u komentarima,
dobra je fora…

 

Pod kvalitetom isporuke podrazumevamo:

  • kvalitet rešenja iz ugla korisnika i klijenta,
  • kvalitet tehničkog rešenja i
  • kvalitet rešenja iz ugla efikasnosti i troškova rada na projektu.

Isporuka podrazumeva i konstantno unapređenje komponenti, servisa, softvera koji su u vlasništvu tima, sve kako bismo obezbedili da komponente, servisi i softver i za godinu i dve i tri i pet budu vrhunskog kvaliteta po kriterijumima tog trenutka.

Isporuka je i održavanje “live” komponenti i servisa kako bismo obezbedili da sve ono što je u produkciji – funkcioniše na najbolji mogući način.

ODGOVORNOSTI (Accountabilities)


DEDICATED TIMOVI

Podrška timovima na tekućim projektima:
– Podrška u komunikaciji sa različitim stakeholderima
– Komunikacija sa Line Leadovima klijenta kako bi se _obezbedila sinhronizacija između lokacija i timova
– Upravljanje eskalacijama, projektnih problema/blokera ili _konflikta

Usklađivanje i unapređivanje rada timova:
– Obezbeđivanje redovne komunikacije između timova
– Obezbeđivanje razmene znanja između timova
– Obezbeđivanje standardizacije nivoa kvaliteta isporuke svakog _tima – svi timovi isporučuju na istom visokom nivou kvaliteta
– Organizovanje treninga, obuka, mentorstava

Uspostavljanje i unapređivanje procesa rada
baziranog na agilnim metodologijama:
– Definisanje procesa
– Praćenje procesa
– Unapređenje procesa
– Coaching (lično ili s eksternim Coachom)

Primena best practice principa razvoja:
– Microservice arhitektura uz poštovanje best practice principa _Microservice arhitekture
– Automatizacija
– Monitoring
– Skalabilnost
– …

Pokretanje interakcija sa klijentima, internim korisničkim i organizacionim grupama kako bi pomogli i razvili pristup isporuke kroz lokalne i globalne procese i procedure.

Planiranje i raspodela resursa s obzirom na potrebe klijenta.

Upravljanje budžetom za plate.

DISTRIBUIRANI TIMOVI

Kod distribuiranih timova, preuzima dosta ulogu koju AL ima u HR procesima.
Osim toga, zadužen je za poboljšanje saradnje sa klijentima, odnosno sa delom tima koji nije u HOOLOOVOO-u.

Odgovoran je za:
– Onboarding, performance management, career path…članova distribuiranog tima
– Unapređenje saradnje sa drugim lokacijama na kojima se tim nalazi
– Upravljanje eskalacijama projektnih problema/blokera ili konflikta
– Planiranje i raspodelu resursa s obzirom na potrebe klijenta

SinisaSocanin blog

Siniša, naš brand writer je jednom pitao –
Da li smo napomenuli da, pored svega navedenog u čemu treba da bude vrhunski, DM treba da neguje duh potpuno otvorene komunikacije, da ima petlju, da ume da bude emotivan, ali da odluke donosi racionalno i da usput bude dobar čovek, čak i pri “upravljanju eskalacijama projektnih problema/blokera ili konflikta”, dakle da praktično tražimo previše?”

Matori Bass

DELIVERY MANAGER

DM je odgovoran za to da isporuka naših timova bude vrhunskog nivoa kvaliteta kako iz ugla korisnika, tako i iz ugla klijenata. On je odgovoran za procese u timu, efikasnost i motivaciju i pomaže timovima da otklone sve prepreke na tekućim projektima i unaprede način rada.

Delivery Manager ne nameće timovima rešenja, on je coach, mentor i facilitator. Tu je da pomogne AL, PO i timu na tekućim projektima kada pomoć zatreba. HOOLOOVOO je baziran na konceptu autonomnih timova gde je uloga HLV-a da osnaži timove i pomogne im da postignu svoj pun potencijal. DM je tu da pomogne timu da se razvija. HR drugarica je tu da pomogne razvoj i zadovoljstvo pojedinaca.

DM je takođe veza između klijenta i timova. Delivery mora da bude usklađen s potrebama klijenta. On je tu da otvori diskusije sa timom o mogućim unapređenjima i da pomogne timu da željena unapređenja ostvari. Unapređenja mogu biti procesna, arhitekturna, komunikaciona, unapređenja znanja i usvajanje novih tehnologija, u domenu inicijativa i promena kod klijenta i unapređenja saradnje sa klijentom i slično.

ISPORUKA

HLOVO je sada aplikacija. Neko se zezao u komentarima, dobra je fora…

Pod kvalitetom isporuke podrazumevamo:

  • kvalitet rešenja iz ugla korisnika i klijenta,
  • kvalitet tehničkog rešenja i
  • kvalitet rešenja iz ugla efikasnosti i troškova rada na projektu.

Isporuka podrazumeva i konstantno unapređenje komponenti, servisa, softvera koji su u vlasništvu tima, sve kako bismo obezbedili da komponente, servisi i softver i za godinu i dve i tri i pet budu vrhunskog kvaliteta po kriterijumima tog trenutka.

Isporuka je i održavanje “live” komponenti i servisa kako bismo obezbedili da sve ono što je u produkciji – funkcioniše na najbolji mogući način.

DeliveryManager Delivery

ODGOVORNOSTI (Accountabilities)


DEDICATED TIMOVI

Podrška timovima na tekućim projektima:
– Podrška u komunikaciji sa različitim _stakeholderima
– Komunikacija sa Line Leadovima _klijenta kako bi se obezbedila _sinhronizacija između lokacija i _timova
– Upravljanje eskalacijama,projektnih _problema/blokera ili konflikta

Usklađivanje i unapređivanje rada timova:
– Obezbeđivanje redovne _komunikacije između timova
– Obezbeđivanje razmene znanja _između timova
– Obezbeđivanje standardizacije _nivoa kvaliteta isporuke svakog _tima – svi timovi isporučuju na _istom visokom nivou kvaliteta
– Organizovanje treninga, obuka, _mentorstava

Uspostavljanje i unapređivanje procesa rada baziranog na agilnim metodologijama:
– Definisanje procesa
– Praćenje procesa
– Unapređenje procesa
– Coaching (lično ili s eksternim _Coachom)

Primena best practice principa razvoja:
– Microservice arhitektura uz _poštovanje best practice principa _Microservice arhitekture
– Automatizacija
– Monitoring
– Skalabilnost
– …

Pokretanje interakcija sa klijentima, internim korisničkim i organizacionim grupama kako bi pomogli i razvili pristup isporuke kroz lokalne i globalne procese i procedure.

Planiranje i raspodela resursa s obzirom na potrebe klijenta.

Upravljanje budžetom za plate.

DISTRIBUIRANI TIMOVI

Kod distribuiranih timova, preuzima dosta ulogu koju AL ima u HR procesima. Osim toga, zadužen je za poboljšanje saradnje sa klijentima, odnosno sa delom tima koji nije u HOOLOOVOO-u.

Odgovoran je za:
– Onboarding, performance _management, career path…
_članova distribuiranog tima
– Unapređenje saradnje sa drugim _lokacijama na kojima se tim nalazi
– Upravljanje eskalacijama projektnih _problema/blokera ili konflikta
– Planiranje i raspodelu resursa s _obzirom na potrebe klijenta

SinisaSocanin blog

Siniša, naš brand writer je jednom pitao –
Da li smo napomenuli da, pored svega navedenog u čemu treba da bude vrhunski, DM treba da neguje duh potpuno otvorene komunikacije, da ima petlju, da ume da bude emotivan, ali da odluke donosi racionalno i da usput bude dobar čovek, čak i pri “upravljanju eskalacijama projektnih problema/blokera ili konflikta”, dakle da praktično tražimo previše?”

AUTONOMIJA TIMOVA

Zaslužili smo veliko poverenje klijenta, zato rastemo. Uglavnom zahvaljujući kvalitetu isporuke naših timova. Pre nekog vremena, kad smo shvatili da ćemo uvećati broj zaposlenih, brinuli smo o jednoj stvari: šta ako porastemo i onda HOOLOOVOO izgubi sve ono što u ovom trenutku jeste – šta ako postanemo korporacija ili počnemo da ličimo na neku i kako da se to ne desi? Ovo je ona priča s početka.

Ključni odgovor je autonomija timova, gde je svaki tim u stvari mali HOOLOOVOO. DM je u stvari Tim Menadžer. Osnovna ideja je poverenje. Delivery ne ispašta ako pustiš ljude da rade kako misle da treba, ako poštuješ njihov rad i njihove odluke. Naprotiv. Dovoljno je da ih pitaš “Šta može bolje?” i pomogneš im da se te promene zaista dogode. Da bolje razumeš sve i da razumeš ovu ilustraciju, pročitaj tekst (link) koji je u stvari osnova HOOLOOVOO-a i Framework.

HLV Framework

AUTONOMIJA TIMOVA

Zaslužili smo veliko poverenje klijenta, zato rastemo. Uglavnom zahvaljujući kvalitetu isporuke naših timova. Pre nekog vremena, kad smo shvatili da ćemo uvećati broj zaposlenih, brinuli smo o jednoj stvari: šta ako porastemo i onda HOOLOOVOO izgubi sve ono što u ovom trenutku jeste – šta ako postanemo korporacija ili počnemo da ličimo na neku i kako da se to ne desi? Ovo je ona priča s početka.

Ključni odgovor je autonomija timova, gde je svaki tim u stvari mali HOOLOOVOO. DM je u stvari Tim Menadžer. Osnovna ideja je poverenje. Delivery ne ispašta ako pustiš ljude da rade kako misle da treba, ako poštuješ njihov rad i njihove odluke. Naprotiv. Dovoljno je da ih pitaš “Šta može bolje?” i pomogneš im da se te promene zaista dogode. Da bolje razumeš sve i da razumeš ovu ilustraciju, pročitaj tekst (link) koji je u stvari osnova HOOLOOVOO-a i Framework.

HLV Framework

PROGRAM BENEFITA

Napisali smo ozbiljan tekst o benefitima u HOOLOOVOO-u (link). Malo je duži, ne previše, treba da ga apdejtujemo i prepakujemo, ali tu ćeš pročitati sve o odmorima, o bolovanjima, o timskim budžetima… Verovatno najvažniji segmenti tiču se zdravstvenog paketa, paketa za trudnice ukoliko planiraš bebu i paketa koji kači slobodno vreme.

PROGRAM BENEFITA

Napisali smo ozbiljan tekst o benefitima u HOOLOOVOO-u (link). Malo je duži, ne previše, treba da ga apdejtujemo i prepakujemo, ali tu ćeš pročitati sve o odmorima, o bolovanjima, o timskim budžetima… Verovatno najvažniji segmenti tiču se zdravstvenog paketa, paketa za trudnice ukoliko planiraš bebu i paketa koji kači slobodno vreme.

PRIJAVI SE!

Ako si razmišljao/la o promeni posla ili ti se nekad učinilo da je HOOLOOVOO mesto gde bi mogao/la da radiš neke super stvari, sad je trenutak da nam se javiš. Piši nam mail na pokidaj@hooloovoo.rs. Trebaš nam.