TEMELJI HOOLOOVOO-a

HLV temelji

Dugoročnost je ključ u HOOLOOVOO-u. Želimo da dugoročno maksimizujemo naš poslovni potencijal i da stvorimo veoma uspešnu kompaniju.

Da bismo to uradili, gradimo firmu koja je po meri zaposlenih, jer verujemo da samo stvaranjem klime u kojoj je svaki zaposleni zadovoljan i u kojoj može da ostvari svoj profesionalni potencijal, možemo i mi kao HOOLOOVOO da maksimizujemo naš poslovni uspeh, jer taj uspeh dolazi kao posledica poslovnog uspeha naših ljudi.

Zato je vizija HOOLOOVOO-a je da bude najbolji IT poslodavac, i zato razvijamo firmu koja je po meri zaposlenih.

Naš idealni zaposleni je Matori. Cilj ovog dokumenta je da odgovori na pitanje kakva je to firma koja je dugoročno po meri Matorog i da taj odgovor posluži kao osnova za dalji razvoj kompanije.

TEMELJI HOOLOOVOO-a

HLV temelji

Dugoročnost je ključ u HOOLOOVOO-u. Želimo da dugoročno maksimizujemo naš poslovni potencijal i da stvorimo veoma uspešnu kompaniju.

Da bismo to uradili, gradimo firmu koja je po meri zaposlenih, jer verujemo da samo stvaranjem klime u kojoj je svaki zaposleni zadovoljan i u kojoj može da ostvari svoj profesionalni potencijal, možemo i mi kao HOOLOOVOO da maksimizujemo naš poslovni uspeh, jer taj uspeh dolazi kao posledica poslovnog uspeha naših ljudi.

Zato je vizija HOOLOOVOO-a je da bude najbolji IT poslodavac, i zato razvijamo firmu koja je po meri zaposlenih.

Naš idealni zaposleni je Matori. Cilj ovog dokumenta je da odgovori na pitanje kakva je to firma koja je dugoročno po meri Matorog i da taj odgovor posluži kao osnova za dalji razvoj kompanije.

___

Kako da obezbedimo da se Matori dugoročno oseća dobro u HOOLOOVOO-u?

Naša ambicija je da Matorom obezbedimo da se dobro, baš dobro oseća u HOOLOOVOO-u. U isto vreme, HOOLOOVOO se menja, raste, dolaze novi ljudi, formiraju se novi timovi, nove linije komunikacije… Želimo da nađemo način da i u takvom, veoma dinamičnom ambijentu, Matorom stalno bude dobro i da rast i promene u HOOLOOVOO-u ne dovedu do toga da je Matorom lošije nego što je bilo, nego upravo suprotno.

_

U HOOLOOVOO-u to postižemo na tri važna načina:

1. Matori na prvom mestu

Da bismo obezbedili da se Matori dugoročno dobro oseća u HOOLOOVOO-u, prirodno je i logično da on bude centralna figura. On već želi i voli da radi. Mi treba samo da mu to i omogućimo i onda ćemo i mi kao firma imati vrhunske rezultate.

Sve što HOOLOOVOO radi, radi se s ciljem da Matorom bude bolje. To znači da stvaramo uslove da pruža bolje rezultate, da radi u boljoj atmosferi i da mu pomognemo i u privatnom životu. Ako je Matori na prvom mestu, kada uvodimo promene, cilj nam je da one budu takve i da ih uvodimo na takav način da Matorom bude još bolje.
_

2. Autonomni timovi i osećaj rada u maloj firmi:

Tim sa veoma visokim stepenom autonomije je kao mala firma. Autonomija podrazumeva samostalnost u donošenju svih odluka u domenu za koji je tim odgovoran: od izbora ko će raditi u timu, preko odluka u vezi sa projektima na kojima tim radi, pa do strateških timskih odluka. Niko spolja ne bi smeo da ima direktan uticaj na odluke tima. Ovo je princip, a šta “veoma visok stepen autonomije” konkretno znači za svaki pojedini tim i šta tačno znači samostalnost u praksi, to prema svojim potrebama određuje sam tim, u skladu sa specifičnostima svog domena i funkcionisanja.

U takvom timu, i svaki njegov član ima punu slobodu i može da se iskaže na pravi način, a samim tim i da se razvija i da se oseća dobro zbog postignutih rezultata. Verujemo da je to okruženje u kom svaki član tima može da ostvari svoj maksimalni potencijal. U isto vreme, takav tim i osećaj slobode neminovno donose i bliske odnose članova tima, a time i dobru atmosferu i osećaj članova da mogu da se ponašaju prirodno, što je Matorom važno.

U organizaciji baziranoj na autonomnim timovima, kada pričamo o tome da se Matori dobro oseća na poslu, zapravo pričamo o tome da se Matori dobro oseća u svom timu.

Rast kompanije ne utiče previše na takav tim. Bez obzira na to da li kompanija ima još dva, deset, sto ili hiljadu timova, to nema previše uticaja na funkcionisanje jednog autonomnog tima i osećaj rada u takvom timu. On nastavlja da radi kao i ranije, uz isti osećaj rada u maloj firmi.

Ključ je visoka autonomija i fokusiranje na razvoj tima i pojedinaca. Na taj način obezbeđujemo da je Matorom u takvom timu dugoročno dobro.

2.1 Trener (menadžer) tima

Da bi autonomni tim dao maksimalne rezultate, a time i Matori ostvario svoj maksimalni potencijal, timu je potreban trener. Neko izvan tima, ko pomaže timu da bude bolji.

Tim, kao i pojedinac, ima svojih mana. Iako je svaki tim u HOOLOOVOO-u vrlo motivisan da postigne najbolje rezultate, potreban mu je trener koji će mu pomoći da ostvari svoj maksimalni potencijal. To je neko ko će spolja posmatrati funkcionisanje tima i bolje uočiti prostor za razvoj, ko će mu biti konstantna podrška da ide napred, otvarati diskusije na temu “šta može bolje” i preispitivati timske odluke postavljajući “zašto” pitanja. Trener osnažuje otvorenu komunikaciju i daje feedback u realnom vremenu. Da bi svom timu pomogao da ostvari svoj maksimum, trener je s timom u konstantnoj komunikaciji, stalno prati njegov rad i obezbeđuje pravovremeni feedback.

Da bi kvalitetno donosili odluke, potrebno je da tim i pojedinci poznaju širi kontekst u kom njihov tim funkcioniše.

Trener je tu da približi timu tu “širu sliku” – da do njih spusti informacije “s vrha” i obezbedi im uvid u to zbog čega se nešto radi, ali i da prenese informacije od tima ka “vrhu” ili klijentima.

Trener je tu i da pomogne timu kad zaškripi. Tim jeste samostalan i samostalno rešava sve svoje probleme, ali kada se pojavi situacija u kojoj mu je potrebna eksterna pomoć, trener je tu da je obezbedi. On mora da ima autoritet kod viših instanci i treba da bude spreman da ga iskoristi kada njegovom timu zatreba pomoć.

Flash

2.2 HR Drugarica

Matorom je potrebna i šira podrška, ne samo od trenera. Naravno, najveći oslonac za Matorog je njegov tim, gde se oseća prirodno i opušteno i u kom su odnosi prijateljski i puni poštovanja i poverenja. Iskreno pitanje “Kako si?” je svakodnevna komunikacija u HOOLOOVOO-u. Ipak, isuviše je važno da Matorom bude dobro u svakom smislu da bi to ostalo samo na timu. Zato je za njega uvek tu i HR podrška, pogotovo u slučaju da je odgovor “nisam dobro”.

HR drugarica je uvek tu da sasluša i razume Matorog, pomogne mu i usmeri ga na pravi način. Neko ko će mu biti tu šta god da mu zatreba, i kada mu je teško i kada mu je dobro. Ona je istovremeno i empatična drugarica i profesionalac sa znanjem i formalnim autoritetom da Matorom pomogne da mu uvek bude dobro, da bude još bolje ili da mu ponovo bude dobro.

2.3 Vođa tima

Svaki tim ima i svog vođu – tim lidera. On je član tima i ne mora da se bavi samo menadžerskim poslovima – može da obavlja i aktivnosti na projektu kao i ostali članovi. Na primer, ako je to programerski tim, on može i da programira, s tim da od ostatka tima ima veću odgovornost za tekuće projekte.

Menadžer tima i HR drugarica kreiraju ambijent oko tima i pomažu mu kada zatreba, ali lider je tu da obezbedi da se sve ono što tim trenutno radi završi na najbolji mogući način, da pokida na projektima. Menadžer se bavi performansama tima, dok se lider bavi performansama pojedinaca u okviru tima. On je tu da svakom članu tima obezbedi da se najbolje razvija.

2.4 Tim kao mala firma

Koncept “tim kao mala firma” čine tim sa svojim tim liderom, tim menadžer i HR drugarica. Takav tim vidimo kao osnovnu ćeliju HOOLOOVOO-a, koja ima sve elemente potrebne da se Matori u HOOLOOVOO-u dugoročno oseća dobro.

Tim menadžer je zapravo CEO male firme, tim lider je CTO, dok je HR drugarica HR male firme. Ovakva organizacija čini svaki tim praktično kopijom malog HOOLOOVOO-a iz 2016. godine, gde je postojao jedan tim, CEO i jedan HR, i koji je odlično funkcionisao.

HLV Framework

U ovakvoj organizaciji, uloga menadžmenta HOOLOOVOO-a je kao uloga korporativnog “borda”, kome tim menadžeri odgovaraju, a on je zadužen da uskladi aktivnosti svih tim menadžera.

U tehničkom delu kompanije, tim menadžera zovemo Delivery Manager, a tim lidera Agile Lead.

3. HLV Framework

Koliko god koncept autonomnih timova bio važan za Matorog da se dugoročno dobro oseća na poslu i donosio brojne prednosti za rad i razvoj timova i pojedinaca, važno je i da svi timovi imaju nešto zajedničko, što ih čini delom HOOLOOVOO-a.

U suprotnom, ako bi zaista funkcionisali potpuno nezavisno, timovi bi se razvijali na najrazličitije načine, što bi onda moglo da utiče i na “širu sliku” i kontekst u kom tim funkcioniše, pa najzad i na rezultate timova i atmosferu. Na kraju, Matorom tu ne bi bilo okej, ne bi se osećao dobro.

Da to izbegnemo, definisali smo HLV Framework, set zajedničkih vrednosti i principa u okviru kojih svaki tim ima svoju potpunu slobodu i koji odgovara vrednostima i principima Matorog.

HLV Framework je okvir za rast i razvoj timova koji su nezavisni, ali je svaki od njih prepoznatljivi deo HOOLOOVOO-a. Principi Frameworka su dovoljno opšti kako bi se zadržala velika autonomija timova, a opet i dovoljno konkretni da znamo šta je okej a šta nije okej u HOOLOOVOO-u. Tako dobijamo jednu skladnu zajednicu autonomnih timova koji dele slične vrednosti. Takođe je važno da taj okvir, umesto da je ograničava, autonomiju u stvari dodatno ohrabruje i omogućuje.

HLV Framework čine tri principa:

S ovako definisanim okvirom, nema potrebe za potvrdom od menadžmenta kompanije za svaku posebnu inicijativu, akciju ili ideju – dovoljno je proveriti je u odnosu na HLV Framework i ako je u skladu s njim, onda je to okej i nije potrebno nikakvo odobrenje. Sve što je u okviru Frameworka je okej, sve što je van ili je u sukobu s njim nije okej i nije dozvoljeno.

Princip 1
HOOLOOVOO je prijatelj svojih zaposlenih

Matorom je važno da se oseća prirodno. On nikako ne želi da “igra uloge”, da se s prijateljima ponaša na jedan način, kod kuće na drugi, a na poslu na treći. Matori želi da se oseća i ponaša isto gde god i s kim god da je. To mora da uključuje i osam sati provedenih na poslu. Zato nam je važno da svaki tim bude okruženje u kom Matori može da se ponaša prirodno i razvija prirodan i prijateljski odnos sa svima.

| Ne funkcionišemo po principu zabrana

Zabrane nisu deo prijateljskog odnosa. To se odnosi na ponašanje, ali i na pristup poslu: Matorom neće biti zabranjeno da predloži nove ideje, uradi nešto na drugačiji način, iskoči iz šablona. Osećaj slobode i spontanosti koji želimo da negujemo je važan deo prijateljskog odnosa, ali i glavni pokretač promena i važan deo stvaranja uslova za kidanje.

To ipak ne znači da je sve dozvoljeno. Sve što je u skladu sa HLV Frameworkom je okej. Ako ustanovimo da je nešto (ponašanje, komunikacija, postupak u radu…) u suprotnosti sa Frameworkom, samim tim ne može biti dozvoljeno. Na primer, ako se pokaže da nešto kvari dobru atmosferu, sprečava druge da se osećaju prirodno, da kvalitetno rade itd, stvar se rešava dogovorom (kao što je i red među prijateljima) o tome šta ipak nije dozvoljeno.

Postoje, naravno, i izuzeci koji nemaju veze s prijateljstvom:

 • Zakon se mora poštovati.
 • Pravila klijenta se moraju poštovati.

U praksi, princip da smo prijatelji, da nemamo zabrane i da se oko svega dogovaramo može lako da se primeni na jasne situacije kada se, na primer, neko na pauzi preglasno zabavlja na Soniju i smeta drugima. Tada tražimo način da ljudi mogu da se zabave i opuste, a da to nikom ne ometa rad. Postoje i manje očigledne i jasne situacije, u kojima se ukrštaju konkretne tehničke i profesionalne odluke sa svim elementima temelja i Frameworka: (svaki) zaposleni je na prvom mestu, timovi samostalno donose svoje odluke, težimo kvalitetu svih delova proizvoda i procesa…kada rešenje nije jednostavno. Zbog takvih situacija i postoji ovaj princip, jer u HOOLOOVOO-u ne želimo konkretna rešenja koja su nametnuta a teže da budu univerzalna. Takva “presecanja” su najčešće prema nekome nepravedna. Zato se svaka takva situacija razmatra i rešava odvojeno i uvažavaju se sve njene osobenosti.

| Više od posla

Ne možemo govoriti o prijateljskom odnosu ako smo povezani isključivo poslom i poslovnim interesima. Zato želimo da budemo tu za Matorog i posle radnog vremena, da smo uključeni i u teme koje su njemu i nama bitne, a nemaju nikakve veze sa poslom. Naravno, uz apsolutno poštovanje privatnog vremena.

24×7 briga o zaposlenima – poslovni deo života je Matorom važan, ali privatni život je svakako najvažniji i posao ne sme da ga ugrozi, a Matori od posla očekuje i da mu kvalitet privatnog života učini boljim. Deo toga je podrška koju HOOLOOVOO, kao prijatelj, pruža zaposlenima ne samo tokom radnog vremena, nego i posle.

Društvena odgovornost – HOOLOOVOO izražava i neguje svoje vrednosti ne samo unutar firme i sa klijentima, nego i u zajednici. Zato je HOOLOOVOO društveno odgovorna firma, koja ima i stav o društveno bitnim pitanjima i ne ustručava se da ga otvoreno i iskreno komunicira, kao što bi i sam Matori.

Princip 2
Sve što uradi HOOLOOVOO je vrhunskog kvaliteta

Matori ima sopstvenu, unutrašnju motivaciju da radi vrhunski, da postiže najbolje moguće rezultate, da sve što njegov tim uradi bude vrhunskog kvaliteta i da ostvari svoj maksimalni profesionalni potencijal. Da bi to i ostvario, potrebno je da mu obezbedimo okruženje u kom je to omogućeno i podržano. Zato nam je važno da sve što radi svaki HOOLOOVOO tim bude vrhunskog kvaliteta, ono što nazivamo “kidanje”. Pod ovim ne mislimo samo na velike i fancy, jedinstvene i kompleksne proizvode ili slično, već i na male, jednostavne stvari i procese, koje se ponekad podrazumevaju i deluju rutinski. Prosto, ništa ne “otaljavamo”. Sve što izađe iz HOOLOOVOO-a, kvalitet svakog dela proizvoda i procesa, je takav da stojimo iza njega, da smo ponosni.

Vrhunski kvalitet obezbeđujemo na nekoliko načina:

|Kontinuirano se menjamo i reagujemo u skoro realnom vremenu. Kontinuirana mala promena daje bolje rezultate nego veće, periodične promene. Konstantno pratimo poslovanje i brzo reagujemo na sve promene. Brzina reakcije nam daje priliku da maksimalno iskoristimo svaku šansu. Ovo nam omogućava da i u budućnosti budemo na vrhunskom nivou. “Continuous” i “near real time” su bitne karakteristike poslovanja i procesa u HOOLOOVOO-u.

|Kompanija otvoreno komunicira. Da bi autonomni tim mogao da donosi kvalitetne odluke, potrebno mu je da uvek bude upoznat sa širim kontekstom svog rada i funkcionisanja, te je od ključne važnosti da od kompanije pravovremeno dobija sve relevantne informacije. Takođe, transparentnost stvara poverenje, bez kog nema ni prijateljskog odnosa.

|Coaching stil menadžmenta. Umesto da naređujemo, u HOOLOOVOO-u savetujemo i challengujemo. Matorom, koji je interno motivisan, nije potreban neko ko će mu naređivati i govoriti mu kako da radi, ali mu je potreban neko ko će mu davati savete, ukazivati na neke stvari i preispitivati neke njegove odluke.

|Efikasnost. Ako dobar rezultat stigne kasno, onda to nije dobar rezultat. Živimo u doba u kom je vreme jako važan faktor i jedini resurs koji se ne može nadoknaditi. Ako nemamo dovoljno para, možemo ih nabaviti, ako nemamo dovoljno ljudi, možemo ih zaposliti, ali ako nemamo dovoljno vremena, ne možemo ga dokupiti. Zato je efikasnost deo “kidanja”.

Princip 3
U HOOLOOVOO-u se ponašamo kao Matori

Matori je role model okej ponašanja u HOOLOOVOO-u, ali i role model ponašanja samog HOOLOOVOO-a, prema zaposlenima, partnerima i svima ostalima. To podrazumeva da:

| Komuniciramo otvoreno i iskreno, uz poštovanje sagovornika. Ovakva komunikacija je od ključne važnosti kako unutar firme, tako i od firme ka spolja, jer time gradimo poverenje zajednice u HOOLOOVOO i olakšavamo zapošljavanje pravih, dobrih ljudi. Ako nekom nešto smeta, na ličnom ili profesionalnom nivou, to treba i (s poštovanjem) da kaže. U suprotnom, akumulira se nezadovoljstvo i to dugoročno nije dobro ni za koga. Ako nešto nije u redu s radnim procesom ili proizvodom, a zaposleni koji to primeti ne želi da bude “onaj koji saopštava loše vesti” ili “da talasa”…da ne objašnjavamo dalje. U zavisnosti od toga kakva je, komunikacija može da bude uzrok ili rešenje većine problema. Mi više volimo rešenja.

| Pomažemo jedni drugima. Matori je uvek tu da pruži ruku, da savet i mišljenje kad zatreba. U timu koji funkcioniše kao mala firma, pomažući drugima, Matori pomaže sebi.

| Šalimo se, a pomalo i provociramo, ali uvek dobronamerno, s poštovanjem. Prijateljstva nema bez šale. Ako smo stalno ozbiljni, to nije prijateljstvo. Zezanje je okej, ali bez vređanja. Ako nekome nešto zasmeta, ima jednaku slobodu da to otvoreno i iskreno kaže i traži da se problem otkloni.

Matori logotip

3. HLV Framework

Koliko god koncept autonomnih timova bio važan za Matorog da se dugoročno dobro oseća na poslu i donosio brojne prednosti za rad i razvoj timova i pojedinaca, važno je i da svi timovi imaju nešto zajedničko, što ih čini delom HOOLOOVOO-a.

U suprotnom, ako bi zaista funkcionisali potpuno nezavisno, timovi bi se razvijali na najrazličitije načine, što bi onda moglo da utiče i na “širu sliku” i kontekst u kom tim funkcioniše, pa najzad i na rezultate timova i atmosferu. Na kraju, Matorom tu ne bi bilo okej, ne bi se osećao dobro.

Da to izbegnemo, definisali smo HLV Framework, set zajedničkih vrednosti i principa u okviru kojih svaki tim ima svoju potpunu slobodu i koji odgovara vrednostima i principima Matorog.

HLV Framework je okvir za rast i razvoj timova koji su nezavisni, ali je svaki od njih prepoznatljivi deo HOOLOOVOO-a. Principi Frameworka su dovoljno opšti kako bi se zadržala velika autonomija timova, a opet i dovoljno konkretni da znamo šta je okej a šta nije okej u HOOLOOVOO-u. Tako dobijamo jednu skladnu zajednicu autonomnih timova koji dele slične vrednosti. Takođe je važno da taj okvir, umesto da je ograničava, autonomiju u stvari dodatno ohrabruje i omogućuje.

HLV Framework čine tri principa:

S ovako definisanim okvirom, nema potrebe za potvrdom od menadžmenta kompanije za svaku posebnu inicijativu, akciju ili ideju – dovoljno je proveriti je u odnosu na HLV Framework i ako je u skladu s njim, onda je to okej i nije potrebno nikakvo odobrenje. Sve što je u okviru Frameworka je okej, sve što je van ili je u sukobu s njim nije okej i nije dozvoljeno.

Princip 1
HOOLOOVOO je prijatelj svojih zaposlenih

Matorom je važno da se oseća prirodno. On nikako ne želi da “igra uloge”, da se s prijateljima ponaša na jedan način, kod kuće na drugi, a na poslu na treći. Matori želi da se oseća i ponaša isto gde god i s kim god da je. To mora da uključuje i osam sati provedenih na poslu. Zato nam je važno da svaki tim bude okruženje u kom Matori može da se ponaša prirodno i razvija prirodan i prijateljski odnos sa svima.

| Ne funkcionišemo po principu zabrana

Zabrane nisu deo prijateljskog odnosa. To se odnosi na ponašanje, ali i na pristup poslu: Matorom neće biti zabranjeno da predloži nove ideje, uradi nešto na drugačiji način, iskoči iz šablona. Osećaj slobode i spontanosti koji želimo da negujemo je važan deo prijateljskog odnosa, ali i glavni pokretač promena i važan deo stvaranja uslova za kidanje.

To ipak ne znači da je sve dozvoljeno. Sve što je u skladu sa HLV Frameworkom je okej. Ako ustanovimo da je nešto (ponašanje, komunikacija, postupak u radu…) u suprotnosti sa Frameworkom, samim tim ne može biti dozvoljeno. Na primer, ako se pokaže da nešto kvari dobru atmosferu, sprečava druge da se osećaju prirodno, da kvalitetno rade itd, stvar se rešava dogovorom (kao što je i red među prijateljima) o tome šta ipak nije dozvoljeno.

Postoje, naravno, i izuzeci koji nemaju veze s prijateljstvom:

 • Zakon se mora poštovati.
 • Pravila klijenta se moraju poštovati.

U praksi, princip da smo prijatelji, da nemamo zabrane i da se oko svega dogovaramo može lako da se primeni na jasne situacije kada se, na primer, neko na pauzi preglasno zabavlja na Soniju i smeta drugima. Tada tražimo način da ljudi mogu da se zabave i opuste, a da to nikom ne ometa rad. Postoje i manje očigledne i jasne situacije, u kojima se ukrštaju konkretne tehničke i profesionalne odluke sa svim elementima temelja i Frameworka: (svaki) zaposleni je na prvom mestu, timovi samostalno donose svoje odluke, težimo kvalitetu svih delova proizvoda i procesa…kada rešenje nije jednostavno. Zbog takvih situacija i postoji ovaj princip, jer u HOOLOOVOO-u ne želimo konkretna rešenja koja su nametnuta a teže da budu univerzalna. Takva “presecanja” su najčešće prema nekome nepravedna. Zato se svaka takva situacija razmatra i rešava odvojeno i uvažavaju se sve njene osobenosti.

| Više od posla

Ne možemo govoriti o prijateljskom odnosu ako smo povezani isključivo poslom i poslovnim interesima. Zato želimo da budemo tu za Matorog i posle radnog vremena, da smo uključeni i u teme koje su njemu i nama bitne, a nemaju nikakve veze sa poslom. Naravno, uz apsolutno poštovanje privatnog vremena.

24×7 briga o zaposlenima – poslovni deo života je Matorom važan, ali privatni život je svakako najvažniji i posao ne sme da ga ugrozi, a Matori od posla očekuje i da mu kvalitet privatnog života učini boljim. Deo toga je podrška koju HOOLOOVOO, kao prijatelj, pruža zaposlenima ne samo tokom radnog vremena, nego i posle.

Društvena odgovornost – HOOLOOVOO izražava i neguje svoje vrednosti ne samo unutar firme i sa klijentima, nego i u zajednici. Zato je HOOLOOVOO društveno odgovorna firma, koja ima i stav o društveno bitnim pitanjima i ne ustručava se da ga otvoreno i iskreno komunicira, kao što bi i sam Matori.

Princip 2
Sve što uradi HOOLOOVOO je vrhunskog kvaliteta

Matori ima sopstvenu, unutrašnju motivaciju da radi vrhunski, da postiže najbolje moguće rezultate, da sve što njegov tim uradi bude vrhunskog kvaliteta i da ostvari svoj maksimalni profesionalni potencijal. Da bi to i ostvario, potrebno je da mu obezbedimo okruženje u kom je to omogućeno i podržano. Zato nam je važno da sve što radi svaki HOOLOOVOO tim bude vrhunskog kvaliteta, ono što nazivamo “kidanje”. Pod ovim ne mislimo samo na velike i fancy, jedinstvene i kompleksne proizvode ili slično, već i na male, jednostavne stvari i procese, koje se ponekad podrazumevaju i deluju rutinski. Prosto, ništa ne “otaljavamo”. Sve što izađe iz HOOLOOVOO-a, kvalitet svakog dela proizvoda i procesa, je takav da stojimo iza njega, da smo ponosni.

Vrhunski kvalitet obezbeđujemo na nekoliko načina:

|Kontinuirano se menjamo i reagujemo u skoro realnom vremenu. Kontinuirana mala promena daje bolje rezultate nego veće, periodične promene. Konstantno pratimo poslovanje i brzo reagujemo na sve promene. Brzina reakcije nam daje priliku da maksimalno iskoristimo svaku šansu. Ovo nam omogućava da i u budućnosti budemo na vrhunskom nivou. “Continuous” i “near real time” su bitne karakteristike poslovanja i procesa u HOOLOOVOO-u.

|Kompanija otvoreno komunicira. Da bi autonomni tim mogao da donosi kvalitetne odluke, potrebno mu je da uvek bude upoznat sa širim kontekstom svog rada i funkcionisanja, te je od ključne važnosti da od kompanije pravovremeno dobija sve relevantne informacije. Takođe, transparentnost stvara poverenje, bez kog nema ni prijateljskog odnosa.

|Coaching stil menadžmenta. Umesto da naređujemo, u HOOLOOVOO-u savetujemo i challengujemo. Matorom, koji je interno motivisan, nije potreban neko ko će mu naređivati i govoriti mu kako da radi, ali mu je potreban neko ko će mu davati savete, ukazivati na neke stvari i preispitivati neke njegove odluke.

|Efikasnost. Ako dobar rezultat stigne kasno, onda to nije dobar rezultat. Živimo u doba u kom je vreme jako važan faktor i jedini resurs koji se ne može nadoknaditi. Ako nemamo dovoljno para, možemo ih nabaviti, ako nemamo dovoljno ljudi, možemo ih zaposliti, ali ako nemamo dovoljno vremena, ne možemo ga dokupiti. Zato je efikasnost deo “kidanja”.

Princip 3
U HOOLOOVOO-u se ponašamo kao Matori

Matori je role model okej ponašanja u HOOLOOVOO-u, ali i role model ponašanja samog HOOLOOVOO-a, prema zaposlenima, partnerima i svima ostalima. To podrazumeva da:

| Komuniciramo otvoreno i iskreno, uz poštovanje sagovornika. Ovakva komunikacija je od ključne važnosti kako unutar firme, tako i od firme ka spolja, jer time gradimo poverenje zajednice u HOOLOOVOO i olakšavamo zapošljavanje pravih, dobrih ljudi. Ako nekom nešto smeta, na ličnom ili profesionalnom nivou, to treba i (s poštovanjem) da kaže. U suprotnom, akumulira se nezadovoljstvo i to dugoročno nije dobro ni za koga. Ako nešto nije u redu s radnim procesom ili proizvodom, a zaposleni koji to primeti ne želi da bude “onaj koji saopštava loše vesti” ili “da talasa”…da ne objašnjavamo dalje. U zavisnosti od toga kakva je, komunikacija može da bude uzrok ili rešenje većine problema. Mi više volimo rešenja.

| Pomažemo jedni drugima. Matori je uvek tu da pruži ruku, da savet i mišljenje kad zatreba. U timu koji funkcioniše kao mala firma, pomažući drugima, Matori pomaže sebi.

| Šalimo se, a pomalo i provociramo, ali uvek dobronamerno, s poštovanjem. Prijateljstva nema bez šale. Ako smo stalno ozbiljni, to nije prijateljstvo. Zezanje je okej, ali bez vređanja. Ako nekome nešto zasmeta, ima jednaku slobodu da to otvoreno i iskreno kaže i traži da se problem otkloni.

Matori logotip

Počeli smo od pitanja kako da obezbedimo da se Matori dugoročno oseća dobro u HOOLOOVOO-u.

To nam je važno, ako želimo da budemo najbolji IT poslodavac i da dugoročno budemo konkurentni kao firma.

Da dođemo do naših načina da to postignemo, koje smo opisali iznad, prvo je bio potrebno da odgovorimo na osnovnije pitanje…

Matori1a

___

Ko je Matori?

Matori je iskusni profesionalac, znalac u svom poslu. Samostalan je, voli da radi i da preuzme odgovornost i ne treba niko da mu stoji nad glavom, ali voli i da uči i napreduje. Sve što radi, važno mu je da bude urađeno vrhunski.

Kao čovek i kolega, potpuno je iskren i otvoren. Ponaša se spontano i prirodno i želi da se tako ponaša u svakoj sredini. Zbog toga, želi da radi i u firmi u kojoj je to moguće i poželjno. Uvek je tu da pomogne, a voli i da se zeza na svoj i tuđ račun, ali uvek s poštovanjem i bez preterivanja.

Vrline:

 • Voli da radi
 • Motivisan je interno
 • Posao ga ispunjava i bitan mu je deo života
 • Ambiciozan
 • Voli da uči i da se razvija

Ipak je čovek:

 • Ne izlazi baš lako iz zone komfora
 • Potrebna mu je je pomoć da sebe i svoj rad sagleda objektivnije i skonta u kom pravcu da se razvija
 • Pre će raditi nešto što mu je lepo nego nešto što nije, iako mu je to možda bitnije i potrebnije
 • Matorom je teško da povuče ručnu

___

Šta Matori želi od posla?

Matori želi da radi i voli svoj posao, da ga posao ispunjava. Za svoj rad, Matori ima unutrašnju motivaciju – uživa u njemu nezavisno od spoljašnjih podsticaja. Zbog toga, osećaj životnog smisla mu u mnogome zavisi od posla, kao umetnicima ili sportistima. Ipak, koliko god da je motivisan, Matori ne može sam. Da ostvari maksimum svog potencijala, a on to želi, potrebna mu je podrška, kao što je i vrhunskom sportisti potreban trener. Zato je pristup menadžmentu kakav za njega daje najbolje rezultate usmeren na pomoć Matorom da ostvari svoj maksimum.

U isto vreme, život Matorog se ne svodi na posao. Ono čemu on teži je ukupan kvalitet života. Poslovni deo jeste važan, ali privatni život je svakako najvažniji i posao ne sme da ga ugrozi. Zapravo, Matori od posla očekuje upravo suprotno: da utiče na to da mu kvalitet privatnog života bude bolji.

Matori želi da radi u firmi koja mu daje priliku i podršku da ostvari svoj maksimum, u kojoj se oseća dobro i koja mu omogućava da i njegov privatni život bude kvalitetniji.

Matori želi da se dobro oseća na poslu

Najkraće rečeno, to je ono što Matori želi od posla. Da mu bude dobro, baš dobro. Da ima priliku da radi kvalitetno, da uči i razvija se, da je dobra atmosfera i da mu sve to pomaže da se i van posla oseća dobro, da mu zadovoljstvo poslom podiže kvalitet privatnog života.

Dobar osećaj na poslu za Matorog znači:

 • Da mu posao omogućava da ostvari svoj maksimum
 • Da je dobra atmosfera na poslu
 • Da mu posao podiže kvalitet i privatnog života

Matori želi da ostvari svoj maksimum

Da bi se Matori dobro osećao na poslu, to treba da bude mesto koje mu omogućava da ostvari maksimum svog potencijala. Zato Matori želi da radi na kvalitetnim projektima i da mu posao postavlja izazove, da stiče nova znanja i veštine, da mu pomaže da se razvija. Koliko god bio iskusan i samostalan, Matori zna da to ne može uvek sam. On želi da u firmi dobije podršku za svoj razvoj: nekog ko ima pogled sa strane i ko može da mu ponudi drugačiju perspektivu njegovog profesionalnog razvitka, kvaliteta i rezultata. Potrebno mu je nešto slično sportskom treneru i želi da u firmi to i dobije: nekog da mu pomogne da ide napred i ostvari sopstvene ciljeve.

Matorom je važna dobra atmosfera

Sam posao nije dovoljan. Matorom je bitno da se u firmi oseća dobro u svakom smislu. Da uživa u vremenu provedenom na poslu. Želi da radi u firmi u kojoj je dobra atmosfera, u kojoj ima sjajnu komunikaciju sa kolegama, osećaj da je prihvaćen i poštovan, da se njegov rad prepoznaje i ceni…

Važan deo atmosfere je da Matori na poslu može da se oseća prirodno. Svi mi smo, tokom radnog vremena, iste one ličnosti kao i privatno, kao i dok sedimo u kafiću sa drugarima. Ako se negde oseća prirodno, onda on oseća da tu i pripada, da je kao kod svoje kuće. Verujemo da je ta mogućnost da se Matori oseća prirodno i spontano ključni faktor da se on u firmi oseća dobro.

Matori želi da mu posao podiže kvalitet
i privatnog života

Matori voli da uživa u životu. Kvalitetan rad je deo tog uživanja, ali prava stvar ipak dolazi posle radnog vremena. Nikako ne želi da ga posao optereti tako da mu ugrozi privatni život. Takav posao nije za Matorog. Osećaj zadovoljstva poslom mu doprinosi da se dobro oseća i van posla, a pored toga, želi da radi negde gde postoji šira podrška firme njegovom privatnom životu i stvarima koje su njemu privatno bitne.
_
_

___

Šta Matori želi od posla?

Matori želi da radi i voli svoj posao, da ga posao ispunjava. Za svoj rad, Matori ima unutrašnju motivaciju – uživa u njemu nezavisno od spoljašnjih podsticaja. Zbog toga, osećaj životnog smisla mu u mnogome zavisi od posla, kao umetnicima ili sportistima. Ipak, koliko god da je motivisan, Matori ne može sam. Da ostvari maksimum svog potencijala, a on to želi, potrebna mu je podrška, kao što je i vrhunskom sportisti potreban trener. Zato je pristup menadžmentu kakav za njega daje najbolje rezultate usmeren na pomoć Matorom da ostvari svoj maksimum.

U isto vreme, život Matorog se ne svodi na posao. Ono čemu on teži je ukupan kvalitet života. Poslovni deo jeste važan, ali privatni život je svakako najvažniji i posao ne sme da ga ugrozi. Zapravo, Matori od posla očekuje upravo suprotno: da utiče na to da mu kvalitet privatnog života bude bolji.

Matori želi da radi u firmi koja mu daje priliku i podršku da ostvari svoj maksimum, u kojoj se oseća dobro i koja mu omogućava da i njegov privatni život bude kvalitetniji.

Matori želi da se dobro oseća na poslu

Najkraće rečeno, to je ono što Matori želi od posla. Da mu bude dobro, baš dobro. Da ima priliku da radi kvalitetno, da uči i razvija se, da je dobra atmosfera i da mu sve to pomaže da se i van posla oseća dobro, da mu zadovoljstvo poslom podiže kvalitet privatnog života.

Dobar osećaj na poslu za Matorog znači:

 • Da mu posao omogućava da ostvari svoj maksimum
 • Da je dobra atmosfera na poslu
 • Da mu posao podiže kvalitet i privatnog života

Matori želi da ostvari svoj maksimum

Da bi se Matori dobro osećao na poslu, to treba da bude mesto koje mu omogućava da ostvari maksimum svog potencijala. Zato Matori želi da radi na kvalitetnim projektima i da mu posao postavlja izazove, da stiče nova znanja i veštine, da mu pomaže da se razvija. Koliko god bio iskusan i samostalan, Matori zna da to ne može uvek sam. On želi da u firmi dobije podršku za svoj razvoj: nekog ko ima pogled sa strane i ko može da mu ponudi drugačiju perspektivu njegovog profesionalnog razvitka, kvaliteta i rezultata. Potrebno mu je nešto slično sportskom treneru i želi da u firmi to i dobije: nekog da mu pomogne da ide napred i ostvari sopstvene ciljeve.

Matorom je važna dobra atmosfera

Sam posao nije dovoljan. Matorom je bitno da se u firmi oseća dobro u svakom smislu. Da uživa u vremenu provedenom na poslu. Želi da radi u firmi u kojoj je dobra atmosfera, u kojoj ima sjajnu komunikaciju sa kolegama, osećaj da je prihvaćen i poštovan, da se njegov rad prepoznaje i ceni…

Važan deo atmosfere je da Matori na poslu može da se oseća prirodno. Svi mi smo, tokom radnog vremena, iste one ličnosti kao i privatno, kao i dok sedimo u kafiću sa drugarima. Ako se negde oseća prirodno, onda on oseća da tu i pripada, da je kao kod svoje kuće. Verujemo da je ta mogućnost da se Matori oseća prirodno i spontano ključni faktor da se on u firmi oseća dobro.

Matori želi da mu posao podiže kvalitet
i privatnog života

Matori voli da uživa u životu. Kvalitetan rad je deo tog uživanja, ali prava stvar ipak dolazi posle radnog vremena. Nikako ne želi da ga posao optereti tako da mu ugrozi privatni život. Takav posao nije za Matorog. Osećaj zadovoljstva poslom mu doprinosi da se dobro oseća i van posla, a pored toga, želi da radi negde gde postoji šira podrška firme njegovom privatnom životu i stvarima koje su njemu privatno bitne.

___

Temelji i HLV Framework kao vodič

Ovaj dokument definiše HOOLOOVOO temelje i Framework i njegova uloga je da služi kao vodič, referentni okvir i podsetnik u funkcionisanju, evaluaciji i unapređivanju kako aktivnosti, pojedinaca i timova u HOOLOOVOO-u, tako i same firme.

HLV Framework je, slično kao Spring Framework za Javu, okvir za rad autonomnih, nezavisnih timova.

_HOOLOOVOO Brand Purpose_

Kao referentni okvir za sve aktivnosti, ovaj dokument je vodič i za razvoj HOOLOOVOO-a kao brenda i njegove komunikacije.
U skladu sa njim, formulisali smo i HOOLOOVOO Brand Purpose: Želimo da dobri ljudi kidaju svoj posao, rastu i uživaju.

Brand Purpose je najkraći mogući izraz srži HOOLOOVOO-a kao brenda i može da služi kao sažeti podsetnik i vodič za proveru da li je nešto u skladu sa HOOLOOVOO brendom ili nije.