CockroachDB i Kindred postali partneri u izgradnji sledeće generacije globalne gambling platforme

Kindred, gambling kompanija u čijem su vlasništvu brandovi kao što su Unibet i iGame, razvija platformu koja je globalno dostupna.  Platforma treba da radi u više aktivnih data centara širom sveta. Za "gambling" sisteme konzistentnost i mogućnost obavljanja ACID transakcija od krucijalnog su značaja. Sa arhitekturom koja podrzumeva više aktivnih data centara to je veoma [...]