GDPR u Srbiji i zašto?

Pravo na privatnost je jedno od osnovnih ljudskih prava. Svi vidimo da u poslednje vreme prevashodno na internetu privatnost postaje vrlo ugrožena. Neko je rekao Facebook? :). Evropa je odlučila da se izbori za uspostavljanje jasnih principa poštovanja privatnosti ličnih podataka kroz GDPR regulativu koja stupa na snagu 25. maja 2018. Regulativa definiše jasna pravila koja [...]