Luka Obradović

Senior Big Data Developer

Čovek sa puno talenata a ni jednom vrlinom.

Big. Big. Big. Big Data. Ekspert.