Miloš Knežević

Miloš Knežević Senior DevOps Ne dopada mu se naš logo. Miloš ima 6+ godina iskustva kao DevOps, uglavnom kao team lider na Big Data projektima. On je naš glavni baja zadužen za automatizaciju, high availability i monitoring.