Zakon, ali Kooltoora.

HOOLOOVOO Kooltoora 3. Aksiom – Unapređujemo društvo u kome živimo

Javno iskazivanje stavova o bitnim društvenim pitanjima i uključivanje u proces donošenja odluka oko istih. Fokus su nam pre svega pitanja bliska oblasti u kojoj se nalazimo, a to je naravno IT.

Našu društvenu odgovornost doživljavamo kao obavezu da, kao deo IT privrede u Srbiji,  budemo aktivni akter bitnih dešavanja u industriji. Firma sa stavom. Čišćenje Ade je OK, ali aktivno učešće u bitnim društvenim temama za našu industriju je društvena odgovornost kako je mi vidimo.

Najveću odgovornost imamo prema programerima koji sarađuju sa nama i pre svega moramo da odgovorimo na njima ključno pitanje –

Kako će novi najavljene izmene zakona uticati na programere sa kojima sarađujemo? Biće im ponuđen prelazak u radni odnos i neto primanja će im ostati ista.  Uz to smo obezbedili 25 dana godišnjeg odmora. Pokriveno bolovanje 100% prvih 6 meseci, porodiljsko 100% pokriveno bez obzira na zakonsko ograničenje od 3 prosečne plate.

Voleli najavljene izmene zakona ili ne, u novim uslovima kao odgovoran poslodavac moramo ponuditi dobre uslove programerima. Na kraju krajeva, tu smo da ih zaštitimo od svih turbulencija i da znaju da mogu da računaju na nas. Stabilnost i sigurnost.

Pitanja povodom najavljenih izmena zakonske regulative o preduzetnicima

Najavljene izmene zakona otvaraju mnoga pitanja. Smatramo da je naša odgovornost da naglasimo određena pitanja koja se nama čine važna ili nedovoljno naglašena do sada i time doprinesemo kvalitetnijoj diskusiji. 

 

    1. IT industrija donosi sjajne rezultate za privredu Srbije, zašto se onda menjaju uslovi igre? Pretpostavljamo da je cilj najavljenih izmena zakona pomoć IT industriji da u narednom periodu ostvaruje još bolje rezultate. Takođe, da su urađene analize kako će najavljene izmene pozitivno uticati na izvoz IT usluga. Voleli da vidimo analize i čujemo mišljenja o tome kako će najavljene izmene uticati na izvoz IT usluga.
    2. Zašto su najavljene izmene koje diskriminišu  programere koji su bili zaposleni u 2019-oj godini u Srbiji (ima značajno više zaposlenih programera nego onih koji su preduzetnici)? Najavljenim izmenama poslodavci će plaćati pun iznos poreza i doprinosa za programera koji je bio zaposlen 2019-e, što je oko 66%. Za preduzetnike koji odluče da se zaposle do 1.4.2020. poslodavci plaćati oko 20% poreza i doprinosa u odnosu na neto platu. Samim tim na tržištu rada programeri koji su bili zaposleni 2019. neće biti konkurentni naredne 3 godine i poslodavci neće biti zainteresovani za njihovo angažovanje. Pravila tržišta su jasna, ponudi koja nije tražena – pada cena. Tu vidimo opasnost da će najavljene mere uticati na smanjivanje plata programera koji su bili zaposleni u 2019-oj godini.
    3. Zašto najavljene izmene daju prednost zapošljavanju stranih državljana u odnosu na domaće kadrove? Najavljenim izmenama poslodavci će dobiti umanjenje poreza i doprinosa od 70% i za angažovanje stranih državljana (i oni su bili nezaposleni u 2019-oj). Firme će ako zaposle stranog državljanina u 2020-oj za njega plaćati 20% poreza i doprinosa ali ako hoće da zaposle srpskog državljanina koji je bio zaposlen u 2019-oj za njega nema popusta. Time se direktno IT firme motivišu da zapošljavaju strance umesto domaćih kadrova, pogotovu imajući u vidu da će građani EU imati slobodan pristup tržištu rada u Srbiji. Voleli bi smo da čujemo razloge iza ovakve odluke.
    4. Zašto samo 2 meseca za prilagođavanje (pod pretpostavkom da će se najavljene izmene usvojiti krajem oktobra)? Koji su razlozi za žurbu? Svakako je 2 meseca jako karatak vremenski rok.
    5. Šta posle 2022. godine? Kakvi su planovi za period nakon isteka 3 godine beneficija za zapošljavanje nezaposlenih?