Delivery Manager je odgovoran za razvoj timova i njihovih isporuka.

delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije

Jedan od stubova HOOLOOVOO-a su vrhunski rezultati. Želimo da svi timovi konstantno isporučuju na visokom nivou i da konstantno unapređuju kvalitet isporuke. Treba uspostaviti organizacioni mehanizam koji bi obezbedio da svaki tim isporučuje na nivou kvaliteta HOOLOOVOO-a, a to je jako visok nivo. Da bi smo to ostvarili, potrebno je da neko iz kompanije ima odgovornost da to obezbedi, poštujući u punoj meri autonomiju timova.

Jedan od stubova HOOLOOVOO-a su vrhunski rezultati. Želimo da svi timovi konstantno isporučuju na visokom nivou i da konstantno unapređuju kvalitet isporuke. Treba uspostaviti organizacioni mehanizam koji bi obezbedio da svaki tim isporučuje na nivou kvaliteta HOOLOOVOO-a, a to je jako visok nivo. Da bi smo to ostvarili, potrebno je da neko iz kompanije ima odgovornost da to obezbedi, poštujući u punoj meri autonomiju timova.

Opis

Delivery Manager je odgovoran za to da isporuka naših timova bude vrhunskog nivoa kvaliteta kako iz ugla korisnika, tako i iz ugla klijenata. On je odgovoran za procese u timu, efikasnost i motivisanost, i pomaže timovima da otklone sve prepreke na tekućim projektima i unaprede način rada.

Delivery Manager ne nameće timovima rešenja, on je više coach, mentor i facilitator. Tu je da pomogne AL, PO i timu na tekućim projektima kada pomoć zatreba. HOOLOOVOO je baziran na konceptu autonomnih timova gde je uloga HOOLOOVOO-a da osnaži timove i pomogne im da postignu svoj pun potencijal. HR drugarica je tu da pomogne u razvoju i zadovoljstvu pojedinaca. Delivery Manager je tu da pomogne timu da se razvija.

Delivery Manager redovno postavlja timovima pitanje “Šta može bolje?” i pomaže im da se te promene zaista i dogode.

On je takođe spona između klijenta i timova. Delivery mora da bude usklađen s potrebama klijenta. On je tu da otvori diskusije sa timom na temu koja su moguća unapređenja u radu i da pomogne timu da željena unapređenja ostvari. Unapređenja mogu biti procesna, arhitekturalna, komunikaciona, poboljšanje znanja i usvajanje novih tehnologija, iniciranje promena kod klijenta i unapređenje saradnje sa klijentom…

delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije

Opis

Delivery Manager je odgovoran za to da isporuka naših timova bude vrhunskog nivoa kvaliteta kako iz ugla korisnika, tako i iz ugla klijenata. On je odgovoran za procese u timu, efikasnost i motivisanost, i pomaže timovima da otklone sve prepreke na tekućim projektima i unaprede način rada.

Delivery Manager ne nameće timovima rešenja, on je više coach, mentor i facilitator. Tu je da pomogne AL, PO i timu na tekućim projektima kada pomoć zatreba. HOOLOOVOO je baziran na konceptu autonomnih timova gde je uloga HOOLOOVOO-a da osnaži timove i pomogne im da postignu svoj pun potencijal. HR drugarica je tu da pomogne u razvoju i zadovoljstvu pojedinaca. Delivery Manager je tu da pomogne timu da se razvija.

Delivery Manager redovno postavlja timovima pitanje “Šta može bolje?” i pomaže im da se te promene zaista i dogode.

On je takođe spona između klijenta i timova. Delivery mora da bude usklađen s potrebama klijenta. On je tu da otvori diskusije sa timom na temu koja su moguća unapređenja u radu i da pomogne timu da željena unapređenja ostvari. Unapređenja mogu biti procesna, arhitekturalna, komunikaciona, poboljšanje znanja i usvajanje novih tehnologija, iniciranje promena kod klijenta i unapređenje saradnje sa klijentom…

delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije
delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije
delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije

Definicija “isporuke”

Pod isporukom se podrazumeva:

 • kvalitet rešenja iz ugla korisnika i klijenta,
 • kvalitet tehničkog rešenja,
 • kvalitet rešenja iz ugla efikasnosti i troškova rada na projektu.

Pod isporukom se podrazumeva i konstantno unapređenje komponenti, servisa, softvera koji su u vlasništvu tima, kako bi se obezbedilo da komponente, servisi i softver i za godinu i dve i tri i pet budu vrhunskog kvaliteta po kriterijumima tog trenutka.

Pod isporukom se podrazumeva i održavanje “live” komponenti i servisa kako bi se obezbedilo da sve ono što je u produkciji funkcioniše na najbolji mogući način.

delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije

Definicija “isporuke”

Pod isporukom se podrazumeva:

 • kvalitet rešenja iz ugla korisnika i klijenta,
 • kvalitet tehničkog rešenja,
 • kvalitet rešenja iz ugla efikasnosti i troškova rada na projektu.

Pod isporukom se podrazumeva i konstantno unapređenje komponenti, servisa, softvera koji su u vlasništvu tima, kako bi se obezbedilo da komponente, servisi i softver i za godinu i dve i tri i pet budu vrhunskog kvaliteta po kriterijumima tog trenutka.

Pod isporukom se podrazumeva i održavanje “live” komponenti i servisa kako bi se obezbedilo da sve ono što je u produkciji funkcioniše na najbolji mogući način.

Odgovornosti (accountabilities)

Dedicated timovi

» Podrška timovima na tekućim projektima kako bi se obezbedila isporuka vrhunskog kvaliteta:

 • Podrška u komunikaciji sa različitim stakeholderima
 • Komunikacija sa Line Leadovima iz Kindreda kako bi se obezbedila sinhronizacija između lokacija i timova
 • Upravljanje eskalacijama, projektnih problema/blokera ili konflikta
  _

» Usklađivanje i unapređivanje rada timova:

 • Obezbeđivanje redovne komunikacije između timova
 • Obezbeđivanje razmene znanja između timova
 • Obezbeđivanje standardizacije nivoa kvaliteta isporuke svakog tima – svi timovi isporučuju na istom visokom nivou kvaliteta
 • Organizovanje treninga, obuka, mentorstva
  _

» Uspostavljanje i unapređivanje procesa rada baziranog na agilnim metodologijama:

 • Definisanje procesa
 • Praćenje procesa
 • Unapređenje procesa
 • Coaching (lično ili preko eksternog Agile Coach-a)

» Primena best practice principa razvoja:

 • Microservice arhitektura uz poštovanje best practice principa Microservice arhitekture
 • Automatizacija
 • Monitoring
 • Skalabilnost
 • ….
  _

» Pokretanje interakcija sa klijentima, internim korisničkim i organizacionim grupama kako bi pomogli i razvili pristup isporuke kroz lokalne i globalne procese i procedure.

» Planiranje i raspodela resursa s obzirom na potrebe klijenta.

» Upravljanje budžetom za plate.

Distribuirani timovi

Kod distribuiranih timova, preuzima dosta ulogu koju AL ima u HR procesima. Osim toga, zadužen je za poboljšanje saradnje sa klijentima, odnosno sa delom tima koji nije u HOOLOOVOO-u.

Odgovoran je za:

 • Onboarding, performance management, career path… članova distribuiranog tima.
 • Unapređenje saradnje sa drugim lokacijama na kojima se tim nalazi.
 • Upravljanje eskalacijama projektnih problema/blokera ili konflikta.
 • Planiranje i raspodelu resursa s obzirom na potrebe klijenta.
delivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicijedelivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicijedelivery, Delivery manager @HOOLOOVOO – Opis pozicije

Da li smo napomenuli da, pored svega navedenog u čemu treba da bude vrhunski, DELIVERY MANAGER @HOOLOOVOO treba da neguje duh potpuno otvorene komunikacije, da ima petlju, da ume da bude emotivan ali da odluke donosi racionalno i da usput bude dobar čovek, čak i pri “upravljanju eskalacijama projektnih problema/blokera ili konflikta”, dakle da praktično tražimo previše? 😉

Na fotografiji je Siniša, inače copywriter, a ne Delivery Manager.
Bez posebnog razloga. 🙂

Da li smo napomenuli da, pored svega navedenog u čemu treba da bude vrhunski, DELIVERY MANAGER @HOOLOOVOO treba da neguje duh potpuno otvorene komunikacije, da ima petlju, da ume da bude emotivan ali da odluke donosi racionalno i da usput bude dobar čovek, čak i pri “upravljanju eskalacijama projektnih problema/blokera ili konflikta”, dakle da praktično tražimo previše? 😉

Na fotografiji je Siniša, inače copywriter, a ne Delivery Manager.
Bez posebnog razloga. 🙂