Iskusan JavaScript Developer. Stvarno iskusan

Razvijamo frontend framework za razvoj gambling sajtova. Razvijamo platformu na osnovu koje se lako može izgenerisati novi visoko prilagodljiv - single page application - gambling sajt. Platforma generiše mobile first sajtove bazirane na ReactJS-u. Tehnologije koje koristimo - ReactJS, Redux, ES6, Babel, Styled Components, WebStorm, Webpack, Karma/Mocha, NodeJS, NginX. Ako ti to zvuči zanimljivo, treba da znaš i šta smo spremni da ti ponudimo[...]

Iskusan JavaScript Developer. Stvarno iskusan 2017-10-12T17:49:57+00:00

Opasan QA inženjer koji ume da piše automatske testove

Treba nam QA inženjer koji ume da programira automatske testove, unit testove, integracione, acceptance... sve testove. Važno je da poznaje Javu, Cucumber, Selenium... Ako ti to zvuči zanimljivo, treba da znaš i šta smo spremni da ti ponudimo[...]

Opasan QA inženjer koji ume da piše automatske testove 2017-10-18T06:17:46+00:00